Być albo nie być... Teatr

Funkcja terapeutyczna zajęć teatralnych jest niezwykle potrzebna. Pomaga na jakiś czas oderwać się od realnego świata, zapominanieć o swoich negatywnych przeżyciach i emocjach. Rozwija różne dyspozycji psychicznych, wzrasta poczucie własnej wartości, a także satysfakcja z osiągnięć artystycznych.

Nasza grupa teatralna ma na celu wprowadzenie chłopaków w twórczy świat teatru. Pomaga zapoznać ich z elementami języka sztuki, a także stworzyć warunki do samodzielnej twórczości dramatycznej.

Na zajęciach przekazujemy wiedzę o teatrze. Rozmawiamy o różnych elementach form teatralnych, doborze i znaczeniu dekoracji, muzyki, różnych efektów akustycznych, intonacji głosów aktorów, tańcu scenicznym, roli poszczególnych osób przygotowujących spektakle teatralne, jak: reżyser, autor scenariusza, scenograf, muzyk, choreograf, aktor, itd.

Obok przekazu wiedzy o teatrze, pragniemy zwrócić uwagę na twórczość, by była autentyczna, samodzielna i twórcza. Przy wyborze roli, zawsze uwzględniamy odmienność temperamentu, rozwoju psychicznego i doświadczenia życiowego. Przygotowane spektakle prezentujemy na terenie naszego domu, ale też na różnych przeglądach artystycznych. Nasza grupa została zorganizowana – w 1996 r. przyjmując nazwę „Figlarze”. Sami chłopcy wybrali nazwę.