System rodzinkowy

Mieszkańcy Domu podzieleni są na cztery grupy ze względu na schorzenia i wiek. Chcemy, aby mimo pobytu w DPS, czuli, że są w swoim domu. Dlatego w nowym Domu Chłopaków stworzyliśmy osobne mieszkanka dla poszczególnych grup, uwzględniające ich specyficzne potrzeby.

Podział na system rodzinkowy, wykształcił się naturalnie:

Grupa I to chłopcy chodzący, najstarsi wiekowo.

Grupa II to chłopcy dorastający, poruszający się samodzielnie.

Grupa III to grupa najmłodsza, należą do niej chłopcy zarówno chodzący, jak i leżący.

Grupa IV to grupa chłopców będących w większości osobami leżącymi.

Każda grupa ma swoją Siostrę, która opiekuje się całością rodzinki.