Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy u Dominikanek to niepubliczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim lub znacznym ze sprzężeniami w wieku od 3 do 25 lat. W naszym Ośrodku prowadzimy również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do 3 roku życia.

Zajęcia dla podopiecznych ORW odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 – w ramach obowiązku szkolnego. Zajęcia są bezpłatne, dlatego rodzice nie ponoszą żadnych kosztów.

Główny profil naszej działalności to komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC. Jesteśmy jedną z nielicznych placówek na naszym terenie, które oferują naukę komunikowania się osób głęboko niepełnosprawnych z otoczeniem. W ramach zajęć zapewniamy też naszym podopiecznym codzienną rehabilitację. Mamy m.in. dogoterapię czy hipoterapię, zajęcia teatralne, muzykoterapię. By uczniowie mogli rozwijać zachowania społeczne organizujemy imprezy, wycieczki, współpracujemy ze szkołami.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie i dostosowywane do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Dodatkowym atutem ORW jest kameralna atmosfera, ponieważ nasza placówka jest mała, przeszkolona kadra oraz nowoczesne i atrakcyjne, kolorowe wyposażenie Ośrodka.

Zapraszamy! Wszelkie informacje pod numerem 517 317 799 u s. Augustyny – dyrektor ORW.