statyczny * TERAPIA ZAJĘCIOWA | DPS - Broniszewice

TERAPIA ZAJĘCIOWA

TERAPIA ZAJĘCIOWA 4 lutego 2014 wyświetleń: 3483

Terapia zajęciowa prowadzona w naszym DPS ma za zadanie uaktywnić Chłopaków poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania psychicznego, fizycznego, a także w pewien sposób zawodowego. Program pracy dostosowany jest do zróżnicowanych możliwości psychofizycznych chłopców, ich zdolności, zainteresowań. 
Podstawowa klasyfikacja terapii zajęciowej dzieli ją na trzy rodzaje. Są to: ergoterapia, czyli terapia pracą, zajęciami manualnymi; socjoterapia – leczenie zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych poprzez spotkania grupowe i towarzyskie; wreszcie arteterapia, czyli terapia sztuką, poprzez twórczość własną lub kontakt z kulturą jako odbiorca. 
Poprzez wyznaczone harmonogramem terapii codzienne obowiązki, chłopcy wypracowują rytm aktywności, który na co dzień wykonuje człowiek zdrowy. Codzienne czynności, usystematyzowane i zebrane w jasne, konkretne struktury, motywują ich do zwiększenia własnej aktywności, rodzą poczucie obowiązku i współodpowiedzialności za wspólnotę terapeutyczną. W skład oddziaływań terapii zajęciowej wchodzą: trening umiejętności społecznych (wchodzi szeroki wachlarz czynności, które mają ułatwić im normalne funkcjonowanie w codzienności, są to, na przykład: ćwiczenie umiejętności budowania więzi w grupie, nawiązywania relacji interpersonalnych, komunikowania się, radzenia sobie z konfliktami) oraz trening ról społecznych (przez pełnienie roli przewodniczącego grupy, a także chłopcy uczą się pełnienia określonych obowiązków, które w codziennym życiu przynależą odpowiednim rolom społecznym, jak na przykład rola gospodarza domu, opiekuna, kierownika).
Cele terapii zajęciowej:
-daje osobie niepełnosprawnej rozrywkę, w czasie długich godzin bezczynności,
-oddziałuje psychoterapeutycznie, czyli wzbudza i umacnia w niepełnosprawnych zaufanie do własnych sił,
-przyśpiesza leczenie w sensie klinicznym, usprawnia funkcję uszkodzonych części ciała i całego organizmu, pozwala przez skupieniu uwagi na określonej czynności zapomnieć o zmęczeniu i wykonać więcej ruchów (czynności) niż np. na sali gimnastycznej,
-przygotowuje osobę niepełnosprawną do pokonywania różnych trudności w życiu codziennym,
-przyczynia się do integracji osobowości.

ost. aktualizacja: 2015-02-21

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRONISZEWICACH

Broniszewice 90, 63-304 Czermin, tel. 62 741-64-26
fax: 62 741-64-47 wew. 44
2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne