248statyczny 2018-04-21 01:53:27

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 24 stycznia 2016 wyświetleń: 2427

Sala Doświadczania Świata powstała w wyniku doświadczeń holenderskich terapii Snoezelen.
Tak więc głównym celem terapii jest poznanie i doświadczanie świata przez zmysły.

  • sala stanowi urozmaiconą, atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu,
  • jest miejscem wypoczynku i odprężenia i relaksu,
  • motywuje do podejmowania aktywności uczestników, zwiększa ich aktywność i chęć poznawania,
  • zwiększa możliwość odbioru różnorodnych bodźców sensorycznych, przez co zwiększa wrażliwość oraz rozwija integrację sensoryczną i procesy poznawcze,
  • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku,
  • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu.


ost. aktualizacja: 2016-01-24
cofnij drukuj do góry