45statyczny_formularz 2018-04-21 01:52:36

KONTAKT

KONTAKT 20 stycznia 2014 wyświetleń: 18648

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży

prowadzony przez

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika


Broniszewice 91
63-304 Czermin


dpsbroniszewice@dominikanki.pl


NIP: 617 10 58 920


tel: 62 741 64 26 kom:
506-436-734


NUMERY NASZYCH KONT

KONTO NA POTRZEBY BIEŻĄCE:

97 1090 1131 0000 0001 2219 1630

KONTO NA BUDOWĘ NOWEGO DOMU:

86 1090 1131 0000 0001 2301 4388

DLA ZAGRANICZNYCH OFIARODAWCÓW:

KOD SWIFT: WBKPPLPP

PL 86 1090 1131 0000 0001 2301 4388

 


Jeśli chcesz nam przekazać 1% podatku możesz to uczynić
za pośrednictwem Fundacji KAIROS

 

KRS tej fundacji to: 0000214806
w celu szczegółowym dopisz: DPS Broniszewice

 

a Twoje pieniądze trafią na potrzeby naszego Domu


INFORMACJA DLA DARCZYŃCÓW

Darowizny przekazywane na nasz DOM można odliczyć od dochodu
w zeznaniu podatkowym nawet do 100% osiągniętego dochodu

 

Prawo odliczania kwot na cele charytatywno – opiekuńcze wynika nie z ustawy o podatku dochodowym, ale z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989, nr 29, poz. 154 ze zm.)

art. 55 ust 7
7. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dniaprzekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają
zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

art. 39. ww. ustawy

Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:

1) prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki;

2) (...)

Dojazd do DPS

 

Napisz do nas

Napisz do nas...aktualizowano: 2017-05-29
cofnij drukuj do góry